PLX: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (12%)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 24 Tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%