PJT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (PJT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%