PIS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (7%)

Tổng CTCP PISICO Bình Định (PIS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ  tức năm 2017 bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30/03/2018

- Địa điểm thực hiện:

 + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/3/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%