PIC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)


CTCP Đầu tư Điện lực 3 (PIC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 31/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – địa chỉ: 182 Hoàng Diệu, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày 31/07/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,382.26

9.63 (0.7%)

 
VNIndex 1,382.26 9.63 0.7%
HNX 317.98 1.73 0.55%
UPCOM 89.71 -0.51 -0.56%

Lịch sự kiện

22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021