Bè và lồng nuôi cá trên hồ Trị An sẽ được sắp xếp lại

Bè và lồng nuôi cá trên hồ Trị An sẽ được sắp xếp lại

Phê duyệt đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An

Nhằm khai thác tối ưu nguồn lợi thủy sản từ việc nuôi cá lồng, bè, khai thác tiềm năng mặt nước hồ Trị An. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An.

Theo Quyết định số 401/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An, vùng sắp xếp, quản lý làng cá lồng bè tại hồ Trị An được chia thành 08 vùng, với chiều rộng dao động từ 40 – 1.200 m.

Tổng số lồng bè trên hồ Trị An được bố trí, sắp xếp là 618 bè kèm theo 1.236 lồng phân chia chỉ tiêu số bè, lồng theo điều kiện thực tế từng xã. Vị trí đặt lồng bè phải đạt các tiêu chí như: Đảm bảo khoảng cách giữa 02 cụm bè sắp nối đuôi nhau là 200 m; Khoảng cách giữa 02 cụm bè xếp song song hoặc so le là 10 m.

Mỗi cụm bè có 2 bè và 4 lồng nuôi cá, chừa đường giao thông thủy tối thiểu là 50 m, cách cầu ít nhất 150 m, cách kè bảo vệ đường bộ 20 m. Đặc biệt, không được đặt tại Cống xả của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà, Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam. Tránh nơi tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, dịch vụ.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành và UBND huyện, xã liên quan trong việc công bố, triển khai thực hiện Đề án; Tổ chức quản lý kiểm tra, giám sát theo các quy định việc nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, triển khai các dự án liên quan như sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa số bè và lồng nuôi cá trên hồ Trị An. Xây dựng và triển khai các mô hình nuôi cá bè cải thiện năng suất và hiệu quả sản xuất tại vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An. Xây dựng mô hình và áp dụng vùng nuôi theo quy phạm nuôi tốt (VietGAP) tại vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An…

Lộ trình thực hiện phương án tập trung vào 03 mốc thời gian chính, cụ thể: Tháng 12/2019, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phân loại lồng bè nuôi cá. Xây dựng chính sách hỗ trợ sắp xếp, di dời và giải tỏa lồng bè. Xây dựng phần mềm quản lý số liệu; Từ tháng 1 – 4/2020, ưu tiên sắp xếp lồng bè ở khu vực đoạn sông La Ngà, thuộc xã La Ngà và xã Phú Ngọc, để tránh thời điểm giao mùa thường xảy ra hiện tượng cá chết.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2021, xây dựng đường giao thông nối đường hiện hữu đến khu vực xếp lồng bè tại khu vực Hồ. Xây dựng 01 khu làm cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Bến cá, thức ăn, thú y thủy sản, trang thiết bị phụ trợ).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,006.65

0.68 (0.07%)

 
VNIndex 1,006.65 0.68 0.07%
HNX 148.26 -0.14 -0.09%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021