Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Lợi nhuận năm tài chính 2018 giảm 33%

Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Lợi nhuận năm tài chính 2018 giảm 33%

(ĐTCK) Báo cáo năm tài chính 2018 (kết thúc tại ngày 30/9/2018) đã kiểm toán, mà CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công bố cho thấy kết quả kinh doanh đi xuống.

Cụ thể, trong kỳ, Công ty đạt 76,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 115 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý III/2018 suy giảm mạnh 33% so với cùng kỳ năm trước, ngoài nguyên nhân chủ yếu là khoản lợi nhuận sau thuế công ty con chuyển về công ty mẹ giảm mạnh tới 40,4 tỷ đồng, còn do doanh thu hoạt động tài chính giảm, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm...

Kết thúc năm tài chính 2018, nợ phải trả của IDV không có nhiều biến động so với đầu năm, khi còn nợ 336,1 tỷ đồng, trong chủ yếu là nợ dài hạn (305,2 tỷ đồng).

Tin bài liên quan

VNIndex

926.32

7.24 (0.78%)

 
VNIndex 926.32 7.24 0.78%
HNX 135.6 1.23 0.91%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%