PGS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PGS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX Sài Gòn 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM, Sunflower ballroom, Lầu 1.

- Nội dung họp: Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%