PGI: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h30 ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường tầng 22, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát và các báo cáo thẩm định tài chính năm 2015;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán  độc lập;
+ Kế hoạch năm 2016 và các vấn đề khác (nếu có).            

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%