PAS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền (20%)

PAS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền (20%)


CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS - OTC) 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó:

+ Cổ tức năm 2016: 6%/cổ phiếu

+ Cổ tức năm 2017: 6%/cổ phiếu

+ Cổ tức năm 2018: 8%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 23/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 23/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%