PAS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền (20%)

PAS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền (20%)


CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS - OTC) 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó:

+ Cổ tức năm 2016: 6%/cổ phiếu

+ Cổ tức năm 2017: 6%/cổ phiếu

+ Cổ tức năm 2018: 8%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 23/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 23/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021