PAN: Các sếp và tổ chức liên quan đăng ký mua hơn 9 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) CTCP Xuyên Thái Bình (mã PAN – HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và tổ chức liên quan.
PAN: Các sếp và tổ chức liên quan đăng ký mua hơn 9 triệu cổ phiếu

Theo đó, một số lãnh đạo của PAN và tổ chức có liên quan đã đăng ký mua tổng cộng hơn 9 triệu cổ phiếu PAN nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu và cơ cấu danh mục đầu tư.

Cụ thể:

Tên cổ đông

Chức vụ

Sở hữu trước khi mua(%vốn)

Số cổ phiếu đăng ký mua

Sở hữu sau khi mua(%vốn)

Công ty TNHH Quản ký quỹ SSI (SSIAM)

Tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT Lê Thị Lệ Hằng

640.720

(3,2%)

4.060.000

4.700.720 (11,65%)

Công ty TNHH NDH Việt Nam

Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng

4.059.350

(20,25%)

2.730.000

6.789.350

(16,82%)

CTCP CSC Việt Nam

Tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Trà My

1.064.220

(5,31%)

800.000

1.864.220

(4,62%)

Michael Luois Rosen

Tổng giám đốc

750.000

(3,74%)

395.500

1.145.500

(2,84%)

Hà Thị Thanh Vân

Thành viên HĐQT

825.000

(4,11%)

650.000

1.475.000

(3,65%)

 Đây là số cổ phiếu đăng ký mua trong đợt phát hành 20.312.500 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200,5 tỷ đồng lên 403,625 tỷ đồng sắp tới của PAN. Trong đợt phát hành này, nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 16,3 triệu cổ phiếu.

Các giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 10/3 đến 9/4.

Trước đó, để chuẩn bị cho đợt phát hành, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán PAN từ 49% xuống 17,34% bắt đầu từ ngày 21/02/2014.

Tin bài liên quan

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.0 0.0%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%