Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội

(ĐTCK) Ban Chấp hành Đảng bộ  Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 người. Trong đó, ông Dương Quyết Thắng tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2020 tại Hà Nội.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ của hơn 20 chương trình tín dụng chính sách.

Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được nâng cao tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 559 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp 0,25%/tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội và Nghị quyết Đại hội).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến 31/7/2020 cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền là 19.625 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động, giúp hơn 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 2,8 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 115 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 11 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa; mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội... Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 người, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Banh chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội TW; ông Bùi Quang Vinh được tín nhiệm, tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung; ông Nguyễn Mạnh Tú được tín nhiệm bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Tin bài liên quan

VNIndex

908.27

-0.31 (-0.03%)

 
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%