OGC bất ngờ giảm "sốc" kế hoạch 2013

OGC bất ngờ giảm "sốc" kế hoạch 2013

(ĐTCK) Công ty bất ngờ điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2013 xuống còn 90 tỷ đồng, dưới mức thực hiện 9 tháng tới gần 80%.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/11/2013.

 

Theo đó, cổ đông OGC đã thông qua phương án điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh của HĐQT đưa ra.

 

Cụ thể, doanh thu giảm từ 3.000 tỷ đồng xuống 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm từ 200 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng.

 

Với việc điều chỉnh này, OGC đã vượt kế hoạch tới 78% khi lợi nhuận trước thuế thực hiện 9 tháng đạt 160 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, cổ đông còn thông qua việc bổ sung ngành bán buôn chuyên doanh (phân bón) và hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ tài chính (các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cở sở phí và hợp đồng) cho dù chưa được phân vào ngành nào. Đồng thời thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH VNT từ 11,09% xuống chỉ còn 1,49%, tương ứng số lượng cổ phần giảm từ 33,27 triệu đơn vị xuống còn 4,461 triệu đơn vị.

 

Các nội dung trình ĐHCĐ đều được thông qua với tỷ lệ 83%, riêng nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh có 0,02% tỷ lệ không đồng ý, tương ứng 61.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Được biết, do phải gánh khoản lỗ 52 tỷ đồng từ hoạt động khác, lợi nhuận trong quý III/2013 của OGC đã “tuột dốc không phanh” so với cùng kỳ khi lợi nhuận trước thuế giảm 69% xuống 24,37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 81% xuống 9,9 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ chỉ là 5 tỷ đồng, chưa bằng 1/10 cùng kỳ (52,27 tỷ đồng).

 

Lũy kế 9 tháng 2013, lợi nhuận trước thuế của OGC đạt 160 tỷ đồng, giảm 34% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 97,28 tỷ đồng (giảm 43%), trong đó lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 68,37 tỷ đồng, giảm 53% cùng kỳ.

OGC hiện chưa công bố bảng cân đối kế toán cũng như các thuyết minh liên quan.

>> OGC bất ngờ thay Tổng giám đốc

>> OGC thoái vốn tại 2 công ty

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021