OCH: CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX)

OCH: CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX)


- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%