OCH: CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX)

OCH: CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX)


- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021