NTP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (15%)

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong  (NTP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 28/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 đường Mạc Đăng Doanh, quân Dương Kinh, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần)bắt đầu từ ngày 28/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%