NT2: CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn UPCom)

 

CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn UPCom)

Thời gian thực hiện:  Thứ Tư, ngày 22/4/2015

Địa điểm thực hiện:  Trung tâm Hội nghị - GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%