Nộp thuế điện tử với các ngân hàng

Nộp thuế điện tử với các ngân hàng

(ĐTCK) Người nộp thuế có thể đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử với tất cả các ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế3.

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, thông thường khách hàng cá nhân có thể mở hộ tài khoản thanh toán cho bố hoặc mẹ, đúng hay sai?

Nếu khách hàng đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán tiền điện tự động, khi đến hạn, ngân hàng sẽ tự động trích số dư tài khoản để thanh toán hóa đơn, đúng hay sai?

Khi thanh toán hóa đơn tiền nước thông qua Internet Banking/ Mobile Banking, khách hàng cần điền số mét khối nước sử dụng trong tháng, đúng hay sai?

Thông tin về việc khách hàng chỉ cần nhớ các thông tin như Nhà cung cấp dịch vụ và Mã khách hàng Khi thanh toán hóa đơn tiền nước thông qua Internet Banking/ Mobile Banking, đúng hay sai?

Người Nộp Thuế có thể đăng kí sử dụng Nộp Thuế điện Tử với tất cả các ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế, đúng hay sai?

Tôi có thể thanh toán cước điện thoại trả sau thông qua Internet Banking/ Mobile Banking, đúng hay sai?

Trả lời:

Thông thường khách hàng cá nhân chỉ có thể mở tài khoản thanh toán cho chính mình.

Nếu khách hàng đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán tiền điện tự động, khi đến hạn, ngân hàng sẽ tự động trích số dư tài khoản để thanh toán hóa đơn.

Thông tin khi thanh toán hóa đơn tiền nước thông qua Internet Banking/ Mobile Banking, khách hàng cần điền số mét khối nước sử dụng trong tháng là sai.

Thông tin khách hàng chỉ cần nhớ các thông tin như Nhà cung cấp dịch vụ và Mã khách hàng Khi thanh toán hóa đơn tiền nước thông qua Internet Banking/ Mobile Banking là đúng.

Người Nộp Thuế có thể đăng kí sử dụng Nộp Thuế điện Tử với tất cả các ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế là thông tin đúng.

Khách hàng có thể thanh toán cước điện thoại trả sau thông qua Internet Banking/ Mobile Banking.

Tin bài liên quan

VNIndex

912.11

-0.39 (-0.04%)

 
VNIndex 912.11 -0.39 -0.04%
HNX 132.75 -0.37 -0.28%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%