NNC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (30%)

Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

-     Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

-     Ngày thanh toán: 04/04/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 04/04/2018.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%