NLG: CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE)


- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%