Tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Những việc ưu tiên của tướng Chung trên cương vị Chủ tịch Hà Nội

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp HĐND TP. Hà Nội lần thứ 14 khóa XIV, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chia sẻ về những trách nhiệm của ông trên cương vị mới cũng như những định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2021.

Xin chúc mừng ông đã được HĐND TP. Hà Nội tín nghiệm bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xin ông cho biết, với tư cách là người đứng đầu TP. Hà Nội trong nhiệm kỳ sắp tới, ông đã xác định cho mình những trách nhiệm gì để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mới được thông qua tại kỳ họp HĐND lần thứ XIV?

Đáp ứng yêu cầu và mong muốn của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn chính là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo UBND Thành phố và cá nhân tôi.

Với trọng trách là người đứng đầu UBND Thành phố, trên cương vị mới, tôi luôn thấu suốt và nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của mình là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập; cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, và nhân dân Thủ đô tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16 đã đề ra.

Trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ 16.

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức các hoạt động hướng tới và phục vụ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tổ chức cho nhân dân Thủ đô đón Tết Bính Thân 2016 vui tươi, đầm ấm và an toàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp HĐND lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có nêu vấn đề chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội đứng thứ 26 là quá thấp. Vậy Hà Nội sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới, thưa ông?

Vấn đề này đã được nêu rõ trong 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16 đã đề ra. Đó là “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thủ đô”.

Với quá trình công tác, quản lý lâu năm trong ngành công an, ông sẽ áp dụng những kinh nghiệm này trông công tác quản lý kinh tế của Thành phố như thế nào?

Tại kỳ họp HĐND vừa qua, các đại biểu có đưa ra nhiều vấn đề nóng, trong đó có việc xử lý các trường hợp lập công ty bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, mua bán hóa đơn giả. Công an Hà Nội đã hợp tác với Cục Thuế để xử lý nhiều doanh nghiệp (DN) trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh bằng cách phối hợp và xác định rõ danh tính của 300 công ty, truy thu thuế của các công ty bỏ trốn.

Hiện nay, hoạt động quản lý các DN đang bộc lộ nhiều sơ hở, như việc xác minh nhân thân với các đối tượng thành lập công ty chưa chặt chẽ; cơ chế quản lý tiền mặt trong hệ thống ngân hàng còn lỏng lẻo, để DN rút tiền mặt quá quy định; việc quản lý hóa đơn do DN tự in còn sơ hở. Sắp tới, Hà Nội có mạng dùng chung để quản lý hóa đơn của các DN, nên việc quản lý DN sẽ chặt chẽ hơn và các vi phạm cũng sẽ giảm.

Tôi khẳng định, các hành vi vi phạm liên quan đến việc thành lập công ty khống để bán hóa đơn sẽ bị xử lý nghiêm và sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới. Cùng với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để quản lý DN tốt hơn.

Với những vấn đề “nóng” mà các đại biểu TP. Hà Nội vừa đặt ra trong kỳ họp HĐND như môi trường, quản lý đô thị, phòng chống tham nhũng, cải thiện năng lực cạnh tranh…, ông sẽ giải quyết thế nào trong thời gian tới?

Để trả lời những vấn đề như vậy, cá nhân tôi cũng như những người khác khi nhận nhiệm vụ mới đều cần thời gian, trước tiên là bàn giao công việc của người tiền nhiệm, cùng các đồng chí trong Ban Cán sự của UBND Thành phố nắm bắt các nội dung, công việc của UBND Thành phố, trong đó có các vấn đề bức xúc đang nổi lên. Trên cơ sở nắm bắt như vậy, chúng tôi sẽ dần giải quyết từng việc một trên cơ sở chắc chắn, triệt để.

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%