Những điều cần biết về vay tiêu dùng

Những điều cần biết về vay tiêu dùng

(ĐTCK) Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp vẫn phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay.

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, có phải là khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp không phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay?

Có phải khách hàng không thể thanh toán sớm khoản vay?

Ngoài số tiền góp hàng tháng thì khách hàng có phải nộp thêm các khoản phí khác đúng hay sai?

TCTD cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50 triệu đồng đối với hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thông tin này đúng hay sai?

Thông tin cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là đúng hay sai?

Lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có phải là do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ?

Trả lời:

Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay.

Khách hàng có thể thanh toán sớm khoản vay.

Ngoài số tiền góp hàng tháng thì khách hàng không phải nộp thêm các khoản phí khác.

TCTD cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là thông tin đúng.

Lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ là thông tin đúng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%