Những điều cần biết về Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017

Những điều cần biết về Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017

(ĐTCK) Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) 2017 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và  Báo Đầu tư  phối hợp tổ chức tiếp tục diễn ra với sự tài trợ của Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

Như thường niên, đây là cuộc bình chọn dành cho các doanh nghiệp niêm yết trên 2 Sở, có BCTN đáp ứng các yêu cầu bình chọn do Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn đặt ra. 

I. Mục tiêu Cuộc bình chọn

• Đẩy mạnh tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của Báo cáo thường niên;

• Nâng cao tính chuyên nghiệp trong Báo cáo thường niên của các công ty niêm yết tại Việt Nam, hướng đến các chuẩn mực về phát triển bền vững và quản trị công ty;

• Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết. 

II. Đối tượng tham gia

Tất cả các tổ chức có chứng khoán niêm yết có báo cáo thường niên hợp lệ.

(*) Ghi chú: Báo cáo thường niên hợp lệ là những báo cáo thuộc năm tài chính 2016, được công bố chính thức và nộp đúng hạn theo quy định hiện hành cho HOSE hoặc HNX. Là Báo cáo thường niên của Công ty niêm yết không bị xử lý về công bố thông tin từ mức độ “Nhắc nhở trên toàn thị trường” trở lên (thời gian xem xét từ 01/01/2016 đến thời điểm xét trao giải ARA 2017).

Những điều cần biết về Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017 ảnh 1

III. Ban Tổ Chức và Hội đồng bình chọn

1. Ban Tổ chức:

- Trưởng Ban tổ chức: Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Đồng trưởng Ban tổ chức: Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư.

- Thành viên: Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thành viên: Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM;

- Thành viên: Ông Nguyễn Hồng, Phó Tổng Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại TP.HCM;

- Ông Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Phát triển kinh doanh, Công ty Dragon Capital.

Những điều cần biết về Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017 ảnh 2

2. Hội đồng bình chọn:

• Nhóm đánh giá Báo cáo thường niên

- Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM - Chủ tịch Hội đồng bình chọn;

- Ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – thành viên;

- Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Thành viên;

- Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Thành viên;

- PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Thành viên;

- Th.S Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban thường trực, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Thành viên;

- GS.TS Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế TP.HCM – Thành viên;

- Bà Nguyễn Nguyệt Anh, đại diệnTổ chức Tài chính quốc tế (IFC) – Thành viên;

- Nhà báo Phạm Oanh, Trưởng Ban Chứng khoán, Báo Đầu tư – Thành viên.

Những điều cần biết về Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017 ảnh 3

• Nhóm đánh giá Báo cáo Phát triển Bền vững

- Ông Nguyễn Viết Thịnh, Trưởng nhóm Hội đồng bình chọn Giải Báo cáo phát triển bền vững, Hội viên ACCA;

- Ông Tô Vĩ Hùng, Hội viên ACCA, Trưởng phòng Kế toán, Rosneff Việt Nam;

- Ông Tôn Thất Hạc Minh, Chuyên gia năng lượng và phát triển bền vững, Tập đoàn IKEA, Khu vực Đông NamÁ.

Những điều cần biết về Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017 ảnh 4

IV.  Lịch trình thực hiện

V. Quy trình tuyển chọn

Tất cả các BCTN đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ qua 02 vòng tuyển chọn (vòng sơ khảo và Chung khảo). Tổng điểm của từng BCTN sẽ bao gồm 20% điểm vòng sơ khảo và 80% điểm vòng chung khảo. Kết quả BCTN
đoạt giải sẽ được lấy từ điểm cao xuống thấp.

1. Vòng sơ khảo:

- Các SGDCK sẽ thực hiện chấm vòng sơ khảo cho các BCTN đáp ứng điều kiện tham gia;

- Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của các SGDCK, Ban Tổ chức mời 4 Công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, EY, KPMG và PWC thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo;

- Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các BCTN được chọn vào vòng chung khảo;

- Kết quả chấm vòng sơ khảo sẽ chiếm 20% trong tổng số điểm của toàn cuộc bình chọn.

- Điểm thưởng vòng sơ khảo:

• 5 điểm cho BCTN được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh;

• 5 điểm cho BCTN của công ty có lập BCTC theo IFRS. 

2. Vòng chung khảo:

Hội đồng bình chọn sẽ chấm điểm từng BCTN theo thang bảng điểm chi tiết cả về hình thức lẫn nội dung các BCTN. Nhận xét các ưu điểm, nhược điểm của từng BCTN. Các BCTN tốt nhất có số điểm cao nhất được lựa chọn để trao giải. Kết quả chấm vòng chung khảo sẽ chiếm 80% trong tổng số điểm của toàn cuộc bình chọn.

• Hạn chót nộp đầy đủ các Báo cáo thường niên về cho Ban Tổ chức: ngày 26/06/2017. 

VI. Tiêu chí đánh giá:

1. Tiêu chí đánh giá Báo cáo thường niên

• Tiêu chí đánh giá nội dung dựa theo quy định hiện hành: theo quy định tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

• Nội dung trọng yếu:

Báo cáo thường niên sẽ được chọn vào vòng chung khảo nếu nội dung báo cáo thể hiện đầy đủ các nội dung trọng yếu; có thực hiện phân tích chuyên sâu, so sánh, tổng điểm phải đạt điểm chuẩn do Ban Tổ chức đề ra cho vòng sơ khảo.

2. Tiêu chí đánh giá Báo cáo thường niên có nội dung Quản trị Công ty tốt nhất

• Là Báo cáo có điểm nội dung về Quản trị Công ty cao nhất;

• Các nội dung trọng yếu về Quản trị Công ty phải đạt trên 50% so với mức điểm chuẩn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,000.97

5.21 (0.52%)

 
VNIndex 1,000.97 5.21 0.52%
HNX 147.82 0.23 0.16%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%