Nhờ tiền bồi thường hợp đồng, Quốc Cường Gia Lai (QCG) báo lãi quý III

(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý III/2019 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) cho thấy, trong kỳ, Công ty đạt doanh thu thuần 116 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ. 
Nhờ tiền bồi thường hợp đồng, Quốc Cường Gia Lai (QCG) báo lãi quý III

Trong đó, doanh thu bất động sản tăng từ 2,7 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng nhờ bàn giao căn hộ cho khách hàng; doanh thu bán hàng hóa giảm từ 56 tỷ đồng xuống 7,3 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 43 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, theo đó biên lãi gộp tăng tốt lên 37,3%. 

Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí tài chính và bán hàng cũng tăng mạnh, Công ty bị lỗ thuần hoạt động kinh doanh 8 tỷ đồng. 

Nhờ hoạt động khác đạt 57 tỷ đồng lợi nhuận nên lãi sau thuế quý III/2019 của QCG đạt 37 tỷ đồng. Theo thuyết minh, lợi nhuận khác là khoản bồi thường hợp đồng 59,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Công ty đạt 689 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận sau thuế tăng 66%, lên 74 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 30/9/2019, Công ty có khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn khác 4.550 tỷ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm.

Trong đó, khoản tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển là 2.883 tỷ đồng, phải trả bên thứ ba là 658 tỷ đồng,giảm 43% và phải trả các bên liên quan 1.008 tỷ đồng, tăng 22,3%. Tổng tài sản công ty đạt 10.757 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm 7.848 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%