Nhiều doanh nghiệp thận trọng với kế hoạch kinh doanh 2019

Nhiều doanh nghiệp thận trọng với kế hoạch kinh doanh 2019

(ĐTCK) Năm 2019, CTCP Vận tải sản phẩm khí quốc tế (GSP) lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng, giảm 5% so với kế hoạch 2018, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng 5% so kế hoạch 2018. 

Về hoạt động, GSP sẽ tập trung khai thác hiệu quả và an toàn đội tàu LPG, trong đó Gas Shipping vẫn là đầu mối đảm bảo vai trò vận chuyển LPG cho Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (KDK) và GPP Cà Mau; tiếp tục kết hợp với NVTrans giữ vững thị phần vận tải LPG nội địa và đẩy mạnh hoạt động vận tải ra thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tăng nguồn thu ngoại tệ. 

Tại CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (EID), Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 510 tỷ đồng và lợi nhuận 45 tỷ đồng trong năm 2019, đều giảm so với kết quả thực hiện năm 2018 là 589, 7 tỷ đồng doanh thu và 47,5 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy vậy, mức cổ tức dự kiến chia trong năm 2019 vẫn là 13%, bằng với năm 2018.

CTCP LILAMA 10 (L10) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu sản xuất kinh doanh ước tính là 1.050 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng, tương đương so với kế hoạch năm 2018.

Trong năm nay, L10 có kế hoạch vay ngân hàng ngắn hạn là 664 tỷ đồng và dài hạn là 58 tỷ đồng. Kết thúc năm 2018, L10 ghi nhận doanh thu 1.000 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021