Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), lợi nhuận 6 tháng giảm hơn 92%

(ĐTCK) CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 2.359,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 27,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,9% và 77,7% so với cùng kỳ.
Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), lợi nhuận 6 tháng giảm hơn 92%

Doanh nghiệp có thuyết minh trong quý II/2020, doanh thu giảm 231,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá thị trường thấp và chu kỳ giảm giá cố định theo phương án giá điện. Trong quý II/2020, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu bán điện theo quy định tại Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 3/8/2017 của Bộ Công thương.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 4.995,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,4% và 92,2% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 6% kế hoạch lợi nhuận.

Mặc dù kết quả kinh doanh giảm mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm vẫn dương 1.072,3 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động tài chính âm 947,7 tỷ đồng, đây chủ yếu là tiền trả nợ gốc vay. Như vậy, doanh nghiệp đã dùng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm bớt áp lực nợ vay trong kỳ.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản giảm 7,6% về mức 10.128,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 6.666,2 tỷ đồng, chiếm 65,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 2.032,5 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tồn kho là 582,8 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 431,5 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng tài sản.  Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp đã giảm được tỷ lệ nợ vay/tổng nguồn vốn từ 50,9% về còn 45,9%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/07/2020, cổ phiếu QTP giảm 200 đồng về mức 11.300 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%