NHC: Ngày GDKHQ chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (10%)

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2018

Lý do và mục đích: Chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp bắt đầu từ ngày 15/6/2018. Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%