Nhà đầu tư ưa thích trái phiếu kỳ hạn trung bình

Ngày 27/5, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Trong đó, kỳ hạn trung bình "đắt khách" hơn các kỳ hạn ngắn hoặc dài.
Lãi suất trái phiếu Chính phủ vẫn tiếp tục nhích tăng qua từng phiên đấu thầu

Lãi suất trái phiếu Chính phủ vẫn tiếp tục nhích tăng qua từng phiên đấu thầu

Tổng khối lượng phát hành 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm,15 năm (mỗi kỳ hạn 2.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.707 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.207 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/5/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, cao hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/5/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Theo HNX, kể từ đầu năm 2020, Kho bạch Nhà nước đã huy động được 53.443 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Trước đó trong tháng 4/2020, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 3.070 tỷ đồng trái phiếu, giảm 68% so với tháng trước.

Trong đó 100% trái phiếu huy động trong tháng 4 được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 4 đạt 18,6%, khối lượng đặt thầu gấp 1,7 lần khối lượng gọi thầu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021