Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

NAV của hai quỹ TCBF và TCEF đều tăng

(ĐTCK) Theo cập nhật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (TechcomCapital), đơn vị đang quản lý Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) và Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF), trong tháng 1/2018, giá trị tài sản ròng (NAV) của cả hai quỹ này đều tăng. 

Theo đó, NAV của TCEF (tập trung đầu tư vào cổ phiếu của nhóm công ty đầu ngành, vốn hóa lớn, thanh khoản tốt…) đạt 236,3 tỷ đồng, với NAV/chứng chỉ quỹ đạt hơn 16.948 đồng, tăng trưởng trên 55,2% so với năm 2017. Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của TCEF gồm: GAS: 8,1%, tiếp đến là VCB: 6,3%, PVS: 5,5%...

Tuy không đạt tốc độ tăng trưởng cao như quỹ TCEF, nhưng so với năm 2017, trong tháng 1/2018, Quỹ Đầu tư trái phiếu TCBF đạt tốc độ tăng trưởng hơn 7,8%. NAV của Quỹ đạt trên 1.908,8 tỷ đồng, NAV/chứng chỉ quỹ đạt hơn 11.810 đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.0 0.0%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%