Năm 2020, thu nhập bình quân người lao động Việt Nam đạt 5,5 triệu đồng/tháng, giảm 128.000 đồng

Năm 2020, thu nhập bình quân người lao động Việt Nam đạt 5,5 triệu đồng/tháng, giảm 128.000 đồng

(ĐTCK) Báo cáo tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động quý IV/2020 đạt 5,7 triệu đồng, tăng 212.000 đồng so với quý trước và giảm 108.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2020, thu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động đạt 5,5 triệu đồng, giảm 128.000 đồng so với năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng người lao động nam cao hơn lao động nữ 1,4 lần (tương ứng 6,4 triệu đồng và 4,5 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động thành thị cao hơn của nông thôn 1,5 lần (tương ứng là 7,0 triệu đồng và 4,7 triệu đồng).

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý IV/2020 ước đạt 6,6 triệu đồng, tăng 125.000 đồng so với quý trước và giảm 130.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,1 lần so với lao động nữ (tương ứng là 6,9 triệu đồng và 6,3 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,2 lần so với khu vực nông thôn (tương ứng là 7,3 triệu đồng và 6,2 triệu đồng).

Cả năm 2020, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương đạt 6,6 triệu đồng, giảm gần 100.000 đồng so với năm trước. Thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,1 lần (tương ứng 6,9 triệu đồng và 6,2 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động thành thị cao hơn lao động nông thôn 1,2 lần (tương ứng là 7,4 triệu đồng và 6,0 triệu đồng).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%