Năm 2019, ACB sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

Năm 2019, ACB sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

(ĐTCK) ACB vừa thông báo, ngày 22/3 sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019. ĐHCĐ ACB sẽ được tổ chức vào ngày 23/4 tới.

Một trong những nội dung quan trọng được ACB trình cổ đông trong ĐHCĐ kỳ này là tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông và Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc bán cổ phiếu quỹ.

Những năm trước, ACB chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Năm 2017 là 15% và dự kiến trình cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 ở mức 30%, tổng giá trị dự kiến là 3.740 tỷ đồng.

Đồng thời, ACB dự kiến bán cổ phiếu quỹ để tăng vốn. Theo báo cáo tài chính năm 2018, ACB đang sở hữu 41,42 triệu cổ phiếu quỹ.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt 6.388 tỷ đồng, tăng trưởng 140,5% và hoàn thành 112,1% kế hoạch đề ra (5.700 tỷ đồng).

Cuối năm 2018, Ngân hàng cho biết, tỷ lệ an toàn vốn CAR tổng thể và cấp 1 lần lượt đạt 12,8% và 10,6%, đều vượt xa yêu cầu của NHNN.

Theo CTCK TP.HCM (HSC), hiện room ngoại tại ACB đã được lấp đầy nên Ngân hàng có thể bán ra hơn 41 triệu cổ phiếu quỹ để cái thiện hệ số CAR trước năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 được dự HSC báo đạt 7.772 tỷ đồng. Cho vay khách hàng ước tăng 14%, tiền gửi khách hàng cũng tăng 14%. NIM của ngân hàng được dự báo tăng 0,1%, lên 3,75%. Thu nhập lãi thuần theo đó tăng trưởng 17,1%, đạt 12.136 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng của ngân hàng dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 715 tỷ đồng (giảm 23,2% so với năm 2018) với sự nợ xấu sau khi xử lý tương đương 1% tổng dư nợ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,011.12

2.25 (0.22%)

 
VNIndex 1,011.12 2.25 0.22%
HNX 150.51 1.58 1.05%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021