Năm 2017, Tổng công ty Thép đặt mục tiêu lãi hợp nhất 300 tỷ đồng

Năm 2017, Tổng công ty Thép đặt mục tiêu lãi hợp nhất 300 tỷ đồng

(ĐTCK) Sáng ngày 25/4, Tổng công ty Thép Việt Nam - Vnsteel (TVN) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2016 và kế hoạch 2017 của TVN và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo trước cổ đông về hoạt động kinh doanh 2016, ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch HĐQT TVN cho biết, năm 2016, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của hầu hết các mặt hàng, tại hầu hết các đơn vị đều vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống của TVN đạt 4 triệu tấn, đạt 113% kế hoạch và tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng 3,15 triệu tấn, tăng 16%; thép cán nguội 0,5 triệu tấn, tăng 69%.

Ông Trần Tuấn Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát cho biết, kết quả kinh doanh 2016 của toàn hệ thống đã có bước tăng trưởng đột phá ở mức 3 con số so với năm 2015.

Cụ thể, năm 2016, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 17.849 tỷ đồng, tăng 754,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% so với năm 2015; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 834,6 tỷ đồng, tăng 662 tỷ đồng, tương ứng 484% so với năm trước.

Năm 2017, Tổng công ty Thép đặt mục tiêu lãi hợp nhất 300 tỷ đồng ảnh 1

Kết quả của Công ty mẹ, doanh thu thuần đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước và hoàn thành 113% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch và tăng 35% so với thực hiện 2015.

Năm 2017, TVN đưa ra kế hoạch sản xuất của Công ty mẹ với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, hạn mức huy động vốn tín dụng 2.940 tỷ đồng và tổng giá trị đầu tư 454,61 tỷ đồng (trong đó thực hiện các dự án đầu tư cơ bản 9,61 tỷ đồng và góp vốn đầu tư là 445 tỷ đồng).

Đối với kế hoạch hợp nhất, TVN không đưa ra trình cổ đông, tuy nhiên, tại phần thảo luận, ông Nghiêm Xuân Đa cho biết, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2017 của TVN là 300 tỷ đồng, giống như con số công bố tại Báo cáo thường niên của Công ty. 

Về phương án phân phối lợi nhuận, theo Kế toán trưởng Công ty, do Công ty mẹ vẫn còn lỗ lũy kế, nên TVN không chia cổ tức năm nay.

Tin bài liên quan

VNIndex

999.42

3.66 (0.37%)

 
VNIndex 999.42 3.66 0.37%
HNX 147.87 0.28 0.19%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%