Năm 2015, HNX xây dựng Đề án thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Năm 2015, HNX xây dựng Đề án thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(ĐTCK) Tại Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2015 vừa được Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức, HNX cho biết, trong năm nay, Sở sẽ tập trung nghiên cứu để trình “Đề án thị trường trái phiếu doanh nghiệp” lên Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).

Để thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đề nghị Bộ Tài chính, UBCK sửa đổi Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, theo hướng giảm bớt các điều kiện phát hành nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi của nhiều loại hình, đối tượng DN vào thị trường. Đồng thời, ban hành các chính sách để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài; hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập công ty định mức tín nhiệm. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nên xem xét cho phép VBMA triển khai thành lập Trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp. 

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%