Năm 2011, Viwaseen 6 không đạt kế hoạch lợi nhuận

Năm 2011, Viwaseen 6 không đạt kế hoạch lợi nhuận

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Viwaseen 6 thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012.

Theo đó, năm 2011 Viwaseen 6 đạt doanh thu 129,7 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 2,58 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch, cổ tức 12%.

Năm 2012, Viwaseen 6 đặt mục tiêu doanh thu 137 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3,8 tỷ đồng, cổ tức 12-15%.

Giải thích lý do không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2011, lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2011 nền kinh tế khó khăn, lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động chính của Công ty là lĩnh vực xây lắp.

Tại ĐHCĐ, HĐQT Công ty khẳng định quyết tâm tái cơ cấu hoạt động của Công ty, rà soát tiết kiệm chi phí và từng bước chuẩn hoá, chuyên nghiệp hoá các mặt công tác trong những năm tới.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%