MSH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (45%)

CTCP May Sông Hồng (MSH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/12/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/12/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

1,438.94

-13.9 (-0.97%)

 
VNIndex 1,438.94 -13.9 -0.97%
HNX 421.21 -24.13 -5.73%
UPCOM 109.36 -2.86 -2.61%