Ra mắt Thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022

Ra mắt Thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022

MIC thông qua kế hoạch tăng vốn mạnh

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, từ nay đến năm 2020, MIC đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đáp ứng việc đầu tư công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới. Trên thực tế, công nghệ thông tin tại MIC chưa đáp ứng yêu cầu, các dịch vụ trải nghiệm khách hàng chưa có, khâu giám định bồi thường chưa được thực hiện theo hình thức online.

Năm 2016 vừa qua, MIC đã tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, giúp Tổng công ty tham gia vào mọi dịch vụ bảo hiểm trên thị trường, đặc biệt là các dự án bảo hiểm tài sản công và tăng khả năng giữ lại đối với các dịch vụ bảo hiểm có hiệu quả.

Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng trong năm 2018. Cùng với đó, tổng tài sản phấn đấu đạt 4.400 tỷ đồng, doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng. Còn kế hoạch kinh doanh năm nay là doanh thu 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 150 tỷ đồng.

Tại đại hội, Ban kiểm soát MIC đề nghị Tổng công ty nâng cao năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển; đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao năng lực đầu tư, chú trọng công tác giám định bồi thường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động này; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên

Ông Hưng chia sẻ, trong năm nay, MIC sẽ tập trung tìm kiếm hợp tác, liên doanh, chuyển nhượng, triển khai thành công 2 dự án bất động sản, trong đó có Dự án D47.

Liên quan đến mở rộng mạng lưới, MIC sẽ tập trung phát triển thị trường bán lẻ, mở rộng mạng lưới tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM. Mục tiêu 5 năm tới, mạng lưới của MIC sẽ phủ kín các địa bàn trong cả nước, mỗi tỉnh, thành phố đều có sự hiện diện của ít nhất 1 công ty thành viên của MIC.

Cũng trong giai đoạn này, MIC sẽ tìm kiếm và chốt đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo tiêu chí đã định, đồng thời thâu tóm, sáp nhập một doanh nghiệp bảo hiểm có điều kiện phù hợp với Tổng công ty.

Năm 2016, MIC đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, tăng 19,7%; lợi nhuận đạt 88 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2015. Tổng công ty dự kiến trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8%.

Tin bài liên quan

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%