MIC: Mục tiêu 150 tỷ đồng lợi nhuận

MIC: Mục tiêu 150 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Ngày 29/3, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Năm nay, MIC trình đại hội kế hoạch doanh thu 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 150 tỷ đồng.

Năm 2016, MIC đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2015, trong đó cơ cấu doanh thu chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng bảo hiểm xe cơ giới, tăng tỷ trọng bảo hiểm tài sản kỹ thuật và hàng hải, đẩy mạnh khai thác bảo hiểm qua kênh bancass, đăng kiểm.

Lợi nhuận năm 2016 của MIC đạt 88 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2015. Hoạt động đầu tư khởi sắc mang lại nguồn lợi nhuận chính cho Tổng công ty (doanh thu đầu tư tài chính đạt 100 tỷ đồng, tăng 39,3% so với năm 2015). Tổng công ty dự kiến trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8%.

Trong năm 2016, tỷ lệ bồi thường tại MIC dưới 32%, quỹ dự phòng đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 67,6%. Tổng công ty đã tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới công ty thành viên lên 54 đơn vị, gần 400 phòng kinh doanh và hơn 2.500 đại lý tại hầu khắp các tỉnh, thành phố.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021