Mía đường Sóc Trăng dự kiến trả cổ tức 20 - 25%

Mía đường Sóc Trăng dự kiến trả cổ tức 20 - 25%

(ĐTCK) CTCP Mía đường Sóc Trăng (Sosuco) vừa thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh niên độ 2011- 2012 (kết thúc vào ngày 30/6/2012) và kế hoạch sản xuất - kinh doanh niên độ 2012 - 2013.

Theo đó, niên độ 2011-2012, Công ty đạt doanh thu gần 665 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 64,8 tỷ đồng, trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012-2013 với doanh thu 594 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức từ 20 - 25%. Sosuco hiện có vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

VNIndex

1,032.85

-64.32 (-6.23%)

 
VNIndex 1,032.85 -64.32 -6.23%
HNX 210.32 -10.47 -4.98%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021