Mía đường Sóc Trăng dự kiến trả cổ tức 20 - 25%

Mía đường Sóc Trăng dự kiến trả cổ tức 20 - 25%

(ĐTCK) CTCP Mía đường Sóc Trăng (Sosuco) vừa thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh niên độ 2011- 2012 (kết thúc vào ngày 30/6/2012) và kế hoạch sản xuất - kinh doanh niên độ 2012 - 2013.

Theo đó, niên độ 2011-2012, Công ty đạt doanh thu gần 665 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 64,8 tỷ đồng, trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012-2013 với doanh thu 594 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức từ 20 - 25%. Sosuco hiện có vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021