Mía đường Lam Sơn (LSS) đặt mục tiêu chia cổ tức 7%

Mía đường Lam Sơn (LSS) đặt mục tiêu chia cổ tức 7%

(ĐTCK) Ngày 7/12, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 - 2019 (từ 1/7/2018 - 30/6/2019). Đại hội được triệu tập trong bối cảnh LSS kinh doanh không khả quan.

Cụ thể, do ảnh hưởng không thuận từ thị trường, giá đường bình quân cả niên độ 2017 - 2018 chỉ đạt 13.362 đồng/kg, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước đó, nên năm tài chính 2017 - 2018, LSS chỉ đạt 1.365,7 tỷ đồng doanh thu, 34,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 55% và 27,4% so với kế hoạch. Mức lợi nhuận này chỉ bằng 28% so với cùng kỳ năm trước.

LSS dự báo niên độ 2018 – 2019, ngành mía đường tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, LSS đặt mục tiêu đạt sản lượng đường các loại: 89.500 tấn, sản lượng tiêu thụ: 110.000 tấn, doanh thu: 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 177% so với năm 2017- 2018; trả cổ tức 7%.

Tin bài liên quan

VNIndex

998.47

2.71 (0.27%)

 
VNIndex 998.47 2.71 0.27%
HNX 147.87 0.28 0.19%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%