MCF: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (7%)

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021

- Lý do mục đích: Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp. Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%