Lợi nhuận bán niên sau kiểm toán của VietABank giảm 30% do dự phòng tăng cao

Lợi nhuận bán niên sau kiểm toán của VietABank giảm 30% do dự phòng tăng cao

(ĐTCK) Báo cáo kiểm toán bán niên cho thấy, lãi trước thuế sau kiểm toán của VietABank giảm 20%, tương đương gần 37 tỷ đồng so với trước khi soát xét; lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán cũng ghi nhận mức giảm 51 tỷ đồng, tương ứng giảm 30%.

Cụ thể, báo cáo kiểm toán bán niên của VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 149 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 119 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với cùng kỳ.

Như vậy, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 405 tỷ đồng, nửa đầu năm, Ngân hàng hoàn thành 36,79% kế hoạch cả năm.

Theo VietABank, nguyên nhân khiến lợi nhuận sau kiểm toán sụt giảm so với trước kiểm toán là do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ hơn 171 tỷ đồng trước soát xét lên trên 208 tỷ đồng sau soát xét.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh của VietABank đều có kết quả không đổi so với trước khi soát xét.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 367 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ và mua bán chứng khoán kinh doanh lần lượt báo lỗ hơn 4 tỷ đồng và 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của VietABank gấp 186,1 lần cùng kỳ, đạt gần 16 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác có lãi lần lượt hơn 17 tỷ đồng (gấp 19,14 lần) và gần 50 tỷ đồng (gấp 2,14 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Với chi phí hoạt động chiếm 299 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ năm trước và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm hơn 208 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so cùng kỳ.

Về nợ xấu 6 tháng đầu năm nay, VietABank không công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên không có thông tin về nợ xấu.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%