SGD: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

 

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, địa chỉ 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau bằng văn bản.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:


Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Thời gian thanh toán: 21/03/2016
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP sách giáo dục tại TPHCM (363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 21/03/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu