Công ty cổ phần cao su Phước Hoà  (PHR –  HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 29/01/2016

-  Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/01/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.