LHG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (15%)

 

Công ty cổ phần Long Hậu (LHG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện:  15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 29/06/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Long Hậu bắt đầu từ ngày 29/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%