Làm khỏe công ty chứng khoán để triển khai sản phẩm mới

Làm khỏe công ty chứng khoán để triển khai sản phẩm mới

(ĐTCK) Để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiều sản phẩm mới có tính rủi ro cao trên thị trường chứng khoán, một lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, ngay từ đầu năm đến nay công tác tái cấu trúc khối công ty chứng khoán được thúc đẩy mạnh. 

Kết quả là đến đầu tháng 3 này, đã giảm được 8 CTCK; 83/86 CTCK có tỷ lệ an toàn tài chính từ 180% trở lên. Còn 3 CTCK đang bị kiểm soát đặc biệt, 1 CTCK đang trong tình trạng kiểm soát. Kết quả này, theo đánh giá của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia là tích cực, qua đó tiếp tục cải thiện sức khỏe tài chính của các CTCK.

Việc thúc đẩy tái cấu trúc khối CTCK không chỉ đã thanh lọc nhanh hơn các công ty ốm yếu, mà đối với các công ty đang phát triển tốt đã chú trọng hơn đến nâng cao năng lực quản trị, cũng như sức khỏe an toàn tài chính để đáp ứng yêu cầu cho triển khai nhiều sản phẩm mới có tính rủi ro cao.

Dự kiến TTCK phái sinh ra đời trong tháng 5/2017, tiến tới là sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant) trong tháng 9/2017 và sang năm 2018 là bán chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày...

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%