Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lâm Đồng thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021 theo Thông tư số 11 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, các địa phương, đơn vị trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu, như phải tổ chức lựa chọn nhà nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỉ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỉ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc dói thầu có tính đặc thù; khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên.

Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu qua mạng trong năm phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng thì cơ quan thẩm định có trách nhiệm đề xuất lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỉ lệ các gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số liệu về kết quả đấu thầu qua mạng hàng tháng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng; tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầ, đặc biệt đối với những gói thầu có nhiều phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động đấu thầu đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự án do mình quyết định đầu tư nhằm mục đích quản lý của mình và các dự án do mình quyết định đầu tư, nhằm mục đích quản lý, điều hành và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu đảm bảo đạt được mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả của công tác và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%