L61: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Lilama 69-1 (L61 – HNX)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021

Địa điểm thực hiện: Sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,432.32

18.74 (1.31%)

 
VNIndex 1,432.32 18.74 1.31%
HNX 441.21 5.36 1.22%
UPCOM 109.19 -2.92 -2.67%
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021