L35: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền (5%)

 

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

-  Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
-  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 27/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama từ ngày 27/10/2017 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

VNIndex

907.94

6.99 (0.77%)

 
VNIndex 907.94 6.99 0.77%
HNX 130.58 1.38 1.06%
UPCOM 60.59 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020