Ảnh Internet

Ảnh Internet

L10: 6 tháng ước hoàn thành 50% kế hoạch năm

(ĐTCK) 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Lilama10 (L10) ước đạt giá trị sản xuất - kinh doanh 524 tỷ đồng, doanh thu 507 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, hoàn thành tương đương 50% kế hoạch năm. 

Trong quý III/2018, L10 dự kiến giá trị sản lượng đạt 262 tỷ đồng, doanh thu 250 tỷ đồng, theo sát mục tiêu doanh thu cả năm là 1.000 tỷ đồng.

L10 dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 10% vào ngày 31/7/2018, ngày thanh toán là 20/8/2018. Với hơn 9,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, L10 sẽ chi khoảng 9,7 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2017. Năm 2018, Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 8 - 10%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông