Ký kết Thỏa thuận khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Ký kết Thỏa thuận khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Ký kết Thỏa thuận khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia

Thỏa thuận khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Hôm qua (21/7), tại PhnomPenh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng cao cấp Bộ Kế hoạch Campuchia Chhay Than, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ký kết Thỏa thuận khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Theo đó, Thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia được ký kết nhằm tăng cường kết nối kinh tế - xã hội giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng và hai bên cùng có lợi thông qua hoạch định và thực hiện Quy hoạch kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia  trong các lĩnh vực chủ yếu trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Việc kết nối và hợp tác kinh tế này nhằm giúp hai nước tận dụng được toàn bộ tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mỗi nước vì lợi ích và sự thịnh vượng bền vững của cả hai nước.

Theo Thỏa thuận khung, hai bên nhất trí về phạm vi kết nối và hợp tác kinh tế của hai nước trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu sau: giao thông - vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không), bưu chính và viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính và ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, mỏ và năng lượng và hợp tác giữa các tỉnh biên giới.

Việc hợp tác cần phù hợp với các thông lệ quốc tế, các cam kết hợp tác song phương giữa Việt Nam và Campuchia, các cam kết hợp tác của mỗi nước với các nước khác và các tổ chức quốc tế và khu vực, và với luật và quy định của mỗi nước.

Trong quá trình thực hiện Khung Thỏa thuận chung này, các cơ quan hoặc tổ chức có liên quan của các Bên sẽ họp để thảo luận, đàm phán và làm việc khẩn trương về chi tiết của Quy hoạch kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia nhằm định hướng cho việc xây dựng các chương trình, dự án và các kế hoạch hành động một cách hữu hiệu và hiệu quả.

Thông tin cho biết, Khung Thỏa thuận chung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết năm 2030.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%