Ông Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Ông Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Kon Tum có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu.

Chiều ngày 23/10, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, kiện toàn công tác nhân sự và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cụ thể ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu. Ông Nguyễn Văn Hòa, 57 tuổi, quê quán xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Kon Tum có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu. Ông Lê Ngọc Tuấn, 55 tuổi, quê quán xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Kỳ họp thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Kring Ba và bầu bà Nghe Minh Hồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Trần Thị Nga và bầu bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Bầu thành viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum cũng đã thông qua 5 Nghị quyết liên quan đến một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%