KKC: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Kim khí KKC (KKC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021

- Lý do mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 25/06/2021

- Đia điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty cổ phần Kim khí KKC (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/06/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

1,376.87

-3.1 (-0.23%)

 
VNIndex 1,376.87 -3.1 -0.23%
HNX 315.8 -1.29 -0.41%
UPCOM 90.1 0.38 0.43%

Lịch sự kiện

24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021